Monthly Archives: April 2020

Kemian Kevät symposium 21.-23.4.2020

Bachelor and master students from radiochemistry lab will give their final presentations at Kemian Kevät symposium! Due to the current situation, symposium is organized online.

Presentations will be in Finnish.

Abstract book here (radiopharmaceutical chemistry on pages 63-79).

Tuesday 21.4.

9.40-9.55: Introduction to radiopharmaceutical chemistry research group

Wednesday 22.4.

9.00 Short introduction (prof. Olof Solin)
9.05 LuK Pauliina Pihlavisto: 11C- ja 18F-leimatut keskushermostoon sitoutuvat fosfodiesteraasimerkkiaineet
9.20 LuK Juho Salonen: GMP radiolääkkeiden laadunvalvonnassa
9.35 LuK Simo Salo: [11C]hiilimonoksidin tuotanto ja käyttö radioleimauksissa
9.50 MSc Adeleh Zaferanloo: 11C-Methylation of [11C]Me-DPA for TSPO imaging, synthesis of [11C]CH3 labeling precursor
10.10 FM Krista Heikkilä: 2-kloori-5-fluori-N-((3,5,7-trifluoriadamantaan-1- yyli)metyyli)bentsamidin valmistaminen ja 2-kloori-5- hydroksi-N-((3,5,7-trifluoriadamantaan-1- yyli)metyyli)bentsamidin Ru-välitteinen 18F-radioleimaus